Neváhajte sa na nás obrátiť

Ak potrebujete pomôcť alebo máte akékoľvek otázky, napíšte nám email. Urobíme všetko, čo je v našich silách.

Všeobecné otázky: info@lovestream.sk Média/Akreditácie: press@lovestream.sk Fakturácia: invoice@lovestream.sk
Dodávatelia posielajte vaše faktúry a ostatné dokumenty súvisiace s fakturáciou na tento email. Ku každej faktúre musí byť priložená cenová ponuka prípadne dodací list a kontaktná osoba za Lovestream, ktorá schválila túto faktúru. Zároveň kontaktnú osobu treba dať aj na kópiu emailu. Partneri: sales@lovestream.sk Gastro: gastro@lovestream.sk Dobrovoľníci: dobrovolnici@lovestream.sk

Fakturačné údaje

Bratislavská 87
902 01
Pezinok


Silvi Production s.r.o.
IČO: 45877289
DIČ: 2023124422
IČ DPH: SK2023124422
IBAN: SK4509000000005053927240

Kde zakúpiť vstupenky?

Možnosť zakúpenia vstupeniek nájdete v sekcii VSTUPENKY.
Vstupenky možno zakúpiť výlučne cez sieť Ticketportal. Za pravosť vstupeniek zakúpených mimo uvedeného neručíme.