Podmienky vstupu

Pre bezpečný priebeh festivalu je dôležité, aby každý dodržiaval bezpečnostné pravidlá, a to ako vo svojom záujme, tak v záujme ostatných návštevníkov.

Do areálu je účastníkom festivalu zakázané vnášať tieto predmety:

Ďalej je účastníkom festivalu zakázané:

Účastníci festivalu sú povinní:

Odporúčania - čo si zobrať so sebou:

Doporučujeme návštevníkom preštudovať si všeobecné obchodné podmienky.