Do not hesitate to contact us.

If we may help you or answer any question, there are few possibilities how to contact us. We will do our best to make you satisfied.

General information: info@lovestream.sk Media/Accreditation: press@lovestream.sk Fakturácia: invoice@lovestream.sk
Dodávatelia posielajte vaše faktúry a ostatné dokumenty súvisiace s fakturáciou na tento email. Ku každej faktúre musí byť priložená cenová ponuka prípadne dodací list a kontaktná osoba za Lovestream, ktorá schválila túto faktúru. Zároveň kontaktnú osobu treba dať aj na kópiu emailu. Partners: sales@lovestream.sk Gastro: gastro@lovestream.sk

Billing information

Bratislavská 87
902 01
Pezinok


Silvi Production s.r.o.
IČO: 45877289
DIČ: 2023124422
IČ DPH: SK2023124422
IBAN: SK4509000000005053927240

Where to buy tickets?

You can buy tickets in the TICKETS section.
Purchase them through Ticketportal and its ticket sales points.. We are not responsible for the authenticity and validity of tickets purchased outside of these.